Doel : VideoFilmMediaclub - Videoclub Geel VFM

Doel:

Filmen geeft veel voldoening. Men kan zijn fantasie en scheppingsdrang uitleven. Beeld en geluid beheersen kan op verschillende manieren.

De kwaliteit van je vakantie- en familiefilms wordt er zeker beter van.

De VideoFilmMediaclub Geel heeft tot doel om op niet-professionele wijze aan filmkunst te doen. Dit houdt in dat de activiteiten niet beperkt mogen beschouwd worden. Wij willen de filmkunst als liefhebberij beoefenen, aanleren, filmactiviteiten bevorderen en aan het grote publiek brengen, deelnemen als cineast, regisseur… aan allerlei sociale en culturele activiteiten.